Program 17. zasedání zastupitelstva dne 12.10.2021

zveřejněno: 04.10.2021       sejmuto: 12.10.2021
druh dokumentu: pozvánky
původce: zastupitelstvo
Dne 12. 10. 2021 od 19:00 se v přísálí pohostinství č.p. 11 koná
 17. veřejné zasedání zastupitelstva
 
PROGRAM
 
  1. Zahájení – schválení programu
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Kontrola plnění rozpočtu za období leden – září 2021
  5. Rozpočtové opatření 5/2021
  6. Souhlas zřizovatele s pronájmem prostor v budově základní školy
  7. Stanovení inventarizačních komisí
  8. Smlouva se ZOD Božejov na zabezpečení zimní údržby MK
  9. Diskuse, různé
  10. Usnesení a závěr

Zpět

Vyplňte všechna pole.


Vyplňte všechna pole.

Zapomněl jsem heslo. Chci se zaregistrovat