Program 14. zasedání zastupitelstva dne 9.3.2021

zveřejněno: 01.03.2021       sejmuto: 09.03.2021
druh dokumentu: pozvánky
původce: zastupitelstvo
Dne 9. 3. 2021 od 18:00 se v zasedací místnosti Úřadu městyse Božejov č.p.
111 koná 14. veřejné zasedání zastupitelstva
 

PROGRAM

 

  1. Zahájení – schválení programu
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Kontrola plnění rozpočtu za období leden – únor 2021
  5. Rozpočtové opatření 1/2021
  6. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Božejov za období 1 – 9/2020
  7. Žádost o finanční dar – Spolek Zvoneček Pelhřimov
  8. Žádost o finanční dar – pojízdná prodejna
  9. Diskuse, různé
  10. Usnesení a závěr

Zpět

Vyplňte všechna pole.

Vyplňte všechna pole.

Zapomněl jsem heslo. Chci se zaregistrovat