Veřejná vyhláška MZ - návrh OOP

zveřejněno: 15.09.2017
druh dokumentu: ostatní

opatření obecné povahy:

  1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

    a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,

    b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
  2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
  3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
  4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Přílohy


Zpět

Vyplňte všechna pole.


Vyplňte všechna pole.

Zapomněl jsem heslo. Chci se zaregistrovat